Artikel
68

Gheen Kercke sal over andere Kercken, gheen Dienaer over andere Dienaeren, gheen Ouderlinck noch Diaken over andere Ouderlinghen ofte Diaconen eenighe heerschappie voeren.