IV. De kerkelijke vergaderingen

Artikel
39

Kerk en wereld

39.1 Relatie met andere kerken

De kerken dienen de eenheid van alle in belijdenis en leven gereformeerde kerken in Nederland en daarbuiten, ook als die een ander gebruik hebben.

39.2 Zending en evangelisatie

Om de opdracht van Christus uit te voeren stimuleert elke kerkenraad de leden van de gemeente om in woord en daad getuigen te zijn  van Christus en het missionaire werk in binnen- en buitenland te ondersteunen door gebed, giften en betrokkenheid.
Elke gemeente zal onder leiding van de kerkenraad het evangelie in woord en daad uitdragen in haar directe omgeving.