Oor die Leer, Sakramente en ander Seremonies

Artikel
66

’n Dag van verootmoediging en gebed

In tye van oorlog, pestilensie, algemene volksrampe en ander groot beproewings waarvan die druk oral in die kerke gevoel word, moet die klassis wat daarvoor deur die algemene sinode aangewys is, ’n dag van verootmoediging en gebed uitskrywe.