Kerkorde van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika

Die Sinode van Reddersburg, 1862 het die Dordtse Kerkorde van 1618-19 vir die Kerkregering van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika aanvaar. Verskillende sinodes het dit ooreenkomstig artikel 86 gewysig om soos volg te lui:

Bron: 

?