Ordinantie 3 Het ambt en de andere diensten

 

IV. De rechtspositie van de predikanten en de kerkelijke medewerkers

De predikanten

Overige regels

Artikel 24.

Nevenwerkzaamheden

Lid
2

Dienstdoende predikanten kunnen van de kerkenraad van een gemeente − met inachtneming van het bepaalde in lid 1 − voor een periode van ten hoogste vier jaar de opdracht krijgen tot het verrichten van hulpdiensten in deze gemeente.1


1 Aanvulling kerkorde, ordinantie 3-24-2, besluit generale synode d.d. 24 april 2009, ingegaan 1 januari 2010.