Ordinantie 3 Het ambt en de andere diensten

 

IV. De rechtspositie van de predikanten en de kerkelijke medewerkers

De predikanten

Artikel 15.

Onderscheid in ambtelijke werkzaamheden

Lid
4

De predikanten buiten vaste bediening worden onderscheiden in:
− emeritus predikanten
− beroepbare predikanten
− overige van de werkzaamheden ontheven predikanten.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 3-15-4, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.