Zesde Afdeeling.

Van de Ringen en derzelver bijeenkomsten.

Artikel
82

Hunne werkzaamheden bestaan in de overweging en behandeling van onderwerpen den Godsdienst, en den bloei des Christendoms, de bevordering van bijbelkennis en de waarneming van hunne bedieningen betreffende.