Zesde Afdeeling.

Van de Ringen en derzelver bijeenkomsten.

Artikel
79

De Ringen moeten zorgen voor de vervulling van den dienst in de vacante gemeenten volgens schikkingen daartoe door classikale Moderatoren gemaakt.