Zesde Afdeeling.

Van de Ringen en derzelver bijeenkomsten.

Artikel
81

Bij de zamenstelling van zulke bijeenkomsten, kiezen zij bij meerderheid eenen Praetor en Scriba, en vergaderen voorts zoo dikwijls, als zij goedvinden.