Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

I. Kerkdiensten

e. Dienst der barmhartigheid

Artikel
78

1. Voor de dienst der barmhartigheid zullen naar vaste orde in de kerkdiensten gaven worden ingezameld.
2. De ingezamelde gaven kunnen worden bestemd voor diakonale hulpverlening aan andere kerken, alsmede voor instellingen, welke de leniging of bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden nastreven.