Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

I. Kerkdiensten

a. Algemene bepalingen

Artikel
67

Elke kerkeraad zal zorgen dat de gemeente, in het bijzonder op de dag des Heren, wordt samengeroepen tot de dienst des Woords, de dienst der sacramenten, de dienst der gebeden en de dienst der barmhartigheid.