Van de leer, Sacramenten en andere ceremoniën

Artikel
69

In de kerken zullen gezongen worden de 150 Psalmen, alsmede de Eenige gezangen, zooals die zijn gehandhaafd en vastgesteld voor kerkelijk gebruik door de synode van Middelburg in 1933.