Van de leer, Sacramenten en andere ceremoniën

Artikel
58

De dienaars zullen in het doopen, zoo der jonge kinderen als der bejaarde personen, de formulieren van de instelling en het gebruik des Doops, welke tot dien einde onderscheidenlijk beschreven zijn, gebruiken.