Van de diensten.

Artikel
XVIII.

Het ambt der Doctoren en Professoren in de Theologie is, de Heilige Schrifture uit te leggen, en de zuivere Leer tegen de ketterijen en dolingen voor te staan.