Vande Diensten

Artikel
18

Het Ampt der Doctoren ofte Professoren inder Theologie is / de Heylighe Schriftuere uyt te legghen / ende de suyvere Leere teghen de Ketteryen ende doolinghen voor te staen.