Van de censuur en kerkelijke vermaning

Artikel
81

De dienaren des Woords, ouderlingen en diakenen zullen onder zich de christelijke censuur uitoefenen en elkaar van de bediening van hun ambt vriendelijk vermanen.