Van de censuur en kerkelijke vermaning

Artikel
83

Voorts zal de armen, om genoegzame oorzaken vertrekkende, van de diakenen bijstand gedaan worden, naar discretie, mits aantekenende op de rug van hun attestatie de plaatsen waar ze heen willen en de hulp die men hun zal gedaan hebben.