Van de censuur en kerkelijke vermaning

Artikel
73

De heimelijke zonden waarvan de zondaar, bij één in het bijzonder of bij twee of drie getuigen vermaande zijnde, berouw heeft, zullen voor de kerkenraad niet gebracht worden.