Ordinantie 9 De geestelijke vorming

 

IV. Het jeugdwerk

Artikel 7.

Medewerking aan de geestelijke vorming van de jeugd

Lid
5

Krachtens haar missionaire opdracht tracht de gemeente met name in haar pastorale en diaconale activiteiten voorzieningen te scheppen voor jongeren die deze behoeven.