Ordinantie 9 De geestelijke vorming

 

IV. Het jeugdwerk

Artikel 6.

Werk met en ten behoeve van de jonge gemeenteleden

Lid
5

De verantwoordelijkheid voor de wijze waarop het werk met en ten behoeve van de jeugd wordt verricht, berust bij de kerkenraad.