Van de censuur en kerkelijke vermaning

Artikel
74

Zoo iemand, van eene heimelijke zonder door twee of drie personen in liefde vermaand zijnde, geen gehoor geeft, of anderszins eene openbare zonde bedreven heeft, zal zulks den kerkeraad aangegeven worden.