Van de censuur en kerkelijke vermaning

Artikel
81

De dienaren des Woords, ouderlingen en diakenen zulen onder elkander de christelijke censuur oefenen, en malkander van de bediening huns ambts vriendelijk vermanen.