Ordinantie 5 De eredienst

 

Artikel 8.

Het kerkgebouw

Lid
3

Het kerkgebouw wordt door het college van kerkrentmeesters in overleg met de kerkenraad bij voorrang beschikbaar gesteld voor gemeentelijke en kerkelijke doeleinden.