Ordinantie 5 De eredienst

 

Artikel 2.

Bijzondere bepalingen

Lid
4

De kerkenraad kan besluiten tot het houden van een bijzondere kerkdienst. In deze diensten kan worden afgeweken van het in artikel 1-4 en in artikel 5 bepaalde.1


1 Aanvulling kerkorde, ordinantie 5-2-4, besluit generale synode, d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.