Ordinantie 5 De eredienst

 

Artikel 6.

De kerkmusicus

Lid
1

Aan de gemeentezang en de verdere muzikale vormgeving van de eredienst wordt leiding gegeven door een kerkmusicus.
De kerkmusicus kan in een bediening worden gesteld.