Ordinantie 5 De eredienst

 

Artikel 3.

Het huwelijk

Lid
5

De inzegening geschiedt door een predikant van de gemeente, of door een andere in overleg met het bruidspaar door de kerkenraad uit te nodigen predikant, met gebruikmaking van een van de orden uit het dienstboek van de kerk.