Ordinantie 5 De eredienst

 

Artikel 1.

De eredienst

Lid
6

Voor de publieke aankondiging van de te houden kerkdiensten met vermelding van plaats en aanvangstijd wordt zorg gedragen door de kerkenraad.