Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 3

No.
100 GKN ELK

Indien voor 1 mei 2004 de ambtstermijn in een gemeente korter is dan vier jaar, kan de kerkenraad de ambtstermijn van zittende ambtsdragers met hun instemming tot vier jaar verlengen.