Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

VI. Toelating tot het ambt van predikant

Artikel 19.

Het colloquium

Lid
7

Vindt de delegatie het resultaat van het colloquium niet bevredigend, dan wordt dit op verzoek van betrokkene bij een latere gelegenheid voortgezet.