Op de vraghe van die van ter Gouw, watmen met den Papen doen sal die int heijmelick doopen ende trouwen, R. Men sal sijn beste doen om dit te weeren, Eerst bij de Ouerheijt der plaetse, daer na soo sij het weighert, bij den Prince.