Rutgers, F.L.

Rutgers, Frederik Lodewijk (1836-1917)

over hem:

H.H. Kuyper, Rede uitgesproken op Woensdag 18 October 1905, ter gelegenheid van de herdenking van het vijf en twintig jarig professoraat van Dr. F.L. Rutgers, z.p., z.j. [1906] (overdruk uit de Almanak van het Studenten-Corps der Vrije Universiteit 1906, z.p., z.j., 55-64)
J.C. Rullmann, Dr. F.L. Rutgers in zijn leven en werken geschetst, Rotterdam: Drukkerij Libertas, 1918
A.F.C. Dubbeldam, Momenten in leven, arbeid en denken van Ph.J. Hoedemaker en F.L. Rutgers vergeleken in het bijzonder inzake het kerkrecht (Scriptie voor het vak kerkgeschiedenis IV van het International Theological Institute), Zwaagwesteinde, 1997 (Typoscript)

In hoeverre heeft de genootschappelijke band, die sedert 1816 aan de Ned. Gereformeerde Kerken is opgelegd, voor de bijzondere Kerken die daarin geplaatst zijn eene bindende kracht?

Pagina's

Abonneren op RSS - Rutgers, F.L.