Acta van de Nederlandsche Synoden der zestiende eeuw

verzameld en uitgegeven door F.L. Rutgers

’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1889

Oorspronkelijk uitgegeven in de serie Werken der Marnix-Vereeniging, serie I deel IV. Een fotomechanische herdruk verscheen bij J.P. van den Tol in Dordrecht in 1980.

1889