|4|

Inhoudsopgave

Ten geleide 5
Inleiding: Ds. C.J. Meeuse
Huwelijk en huwelijksontwrichting (1989)
9
Inleiding: Ds. G.J. van Aalst
Huwelijksontwrichting (1989)
24
Inleiding: Ds. M. Golverdingen
Huwelijksontwrichting en kerkelijke tucht (1989)
34
Forumbespreking Amersfoort 1989 62
Forumbespreking Goes 1989 75
Inleiding: Ds. G.J. van Aalst
De heilige huwelijken staat (1998)
90
Inleiding: Ds. W. Silfhout
Kerkrechtelijke aspecten bij echtscheiding (1998)
104
Forumbespreking Goes 1998 120
Bijlagen:  
Synodaal rapport 1977 132
‛God haat de echtscheiding’
uit: ‛Het huwelijk gewogen’, door dr. J. van Bruggen
Uitg. Ton Bolland, Amsterdam
145