Vande Kerckelijcke t’samen-comsten

Artikel
42

Daer in een plaetse meer Predicanten zijn als een / zullen die altesamen in de Classe moghen verschijnen eñ keur-stemmen hebben / ten ware in saken / die hare persoonen ofte Kercken int bysonder aengaen.