Kerkorde

 

De roeping van kerk en gemeente

De kerk

Artikel I

Lid
4

Het belijden van de kerk geschiedt in gemeenschap met de belijdenis van het voorgeslacht, zoals die is verwoord
in de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius − waardoor de kerk zich verbonden weet met de algemene christelijke Kerk −,
in de Onveranderde Augsburgse confessie en de catechismus van Luther − waardoor de kerk zich verbonden weet met de lutherse traditie −,
in de catechismus van Heidelberg, de catechismus van Genève en de Nederlandse geloofsbelijdenis met de Dordtse leerregels − waardoor de kerk zich verbonden weet met de gereformeerde traditie.