Kerkorde

 

De roeping van kerk en gemeente

Het ambt en de ambtelijke vergaderingen

Artikel VI

Lid
7

De classicale vergaderingen werken voor gezamenlijk te verrichten arbeid ten dienste van de gemeenten samen in algemene classicale vergaderingen, volgens de regels bij ordinantie gesteld.
Een algemene classicale vergadering wordt gevormd door leden van de in haar samenwerkende classicale vergaderingen.