Vander Leere, Sacramenten, ende andere Ceremonien.

Artikel
62

De Psalmen Davidts sullen inde Kercken ghesonghen werden, latende de ghesanghen diemen niet en vindt inder heylige Schriftuere.