Van der Leere, Sacramenten ende anderen Ceremonien

Artikel
41

De Dienaers sullen int doopen het formulair van de instellinghe ende ghebruijck des Doops, twelck tot dien eijnde beschreven is, ghebruijcken.