|7|

Inhoud

 

Ten geleide — 9

Ds. A.F. Honkoop
Gode alleen zij de eer — 10

Drs. P.C. de Gier
Enkele biografische notitites — 11

Drs. P. Honkoop
De tien woorden van God — 17

Ds. R. Boogaard
Wat heeft Paulus ons te zeggen in Romeinen 11: 25 en 26? — 27

Ds. A. Moerkerken
Rechtvaardiging en heiliging — 41

Ds. M. Golverdingen
Kandidaatstelling en approbatie — 55

J. Mastenbroek
De tucht over de letter — 71

Dr. H.A. Hofman
De Inquisitie — 93

Ds. J.J. van Eckeveld
Het begin van het Nederlandse zendingswerk in Oost-Indië — 107

J. Koppejan
Revius, gereformeerd predikant-dichter die in het volle leven stond — 127

Drs. J. Schipper
Joannes Vollenhove, de Haagse Chrysostomus — 139

Drs. J. Segers
De classis Oldambt-Westerwolde, 1735-1774 — 151

Drs. C.J. Meeuse
Van gezelschap tot gemeente — 165

A. Bel
Een stukje Haagse kerkgeschiedenis — 179

|8|

Mr. J. de Heer
Gereformeerd Schoolonderwijs — 189

Ir. H. van Rossum
Ik, Tertius, groet u — 199