Vande Leere, Sacramenten ende andere Ceremonien

Artikel
65

Daer de Lijck-Predicatien niet en zijn / salmense niet instellen : Eñ daerse nu alreede zijn aen ghenomen / sal neersticheydt gedaen werden om de selve met de ghevoeghlijcxste middelen af te doen.