(Cap. V) Van het houwelick

Artikel
83

6. De onbekende vremdelinghen sullen tot de houwelicksche trouwe niet toeghelaten worden tensij datse door wettlicke ghetuyghenisse doen blijcken datse vrij sijn.