(Cap. III) Van de scholen

Artikel
47

1. Men sal aerbeyden dat overal scholen opgericht worden in denwelcken de kinderen niet alleen in spraken en de konsten, maer oock voornemelick in den christelicken cathechismo onderwesen ende totten predicatien gheleydet worden.