(Cap. I) Van den dienaren des Woordts, ouderlinghen ende diaconen

Artikel
14

14. Der diaconen ampt is, de hantreykinghen ende andere goederen der aermen neerstelick te vergaderen ende daerna ghetrouwelick ende discretelick na noot der behoeftighen uut te deelen, den benauwden te besoecken ende te troosten ende neerstelick toe te sien dat niemant de aelmoessen en misbruycke.