e.a.
In orde
Handleiding en toelichting bij de kerkelijke rechtspraak
z.p.
1999

Uitgave op last van de Generale Synode 1998/1999 der Gereformeerde Gemeenten door de Commissie kerkrecht.

De uitgave is later door de synode ingetrokken en vervangen door die van In goede orde. Alleen de laatste tekst is geldend recht.

De taalkundig bewerkte versie van de Dordtse Kerkorde aan het slot van het boek is afzonderlijk opgenomen onder de kerkordes.