Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

VI. Voortgezette vorming

Artikel 18.

De voortgezette vorming van de predikanten

Lid
2

Predikanten voor gewone werkzaamheden en predikanten in algemene dienst, werkzaam in het categoriaal pastoraat zijn verplicht tot het volgen van scholing conform de generale regeling voor de permanente educatie.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 13-18-2, besluit generale synode, d.d. 11 november 2011, ingegaan 1 december 2011.
Eerdere wijziging kerkorde, ordinantie 13-18-2, besluit generale synode, d.d. 17 november 2006, ingegaan 1 december 2006:
De kerk bevordert dat de Protestantse Theologische Universiteit nascholingsactiviteiten voor predikanten organiseert ten dienste van de voortgezette theologische studie en van de toerusting tot het ambt van de predikanten.