Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

VI. Voortgezette vorming

Artikel 18.

De voortgezette vorming van de predikanten

Lid
1

De predikanten zijn geroepen om de theologische wetenschap te blijven beoefenen, waartoe de kerkenraden met medewerking van de gemeente ervoor zorgen dat de predikanten voldoende gelegenheid voor studie hebben.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 13, besluit generale synode, d.d. 17 november 2006, ingegaan 1 december 2006.