Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

IV. Andere wegen tot het ambt van predikant

Artikel 14.

Singuliere gaven

Lid
2

De beoordeling of zulks het geval is geschiedt door of vanwege de kleine synode.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 13, besluit generale synode, d.d. 17 november 2006, ingegaan 1 december 2006.