Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

IV. Andere wegen tot het ambt van predikant

Artikel 11.

Zij die de theologische wetenschappelijke opleiding elders begonnen zijn

Lid
2

Het college van bestuur bepaalt in hoeverre de reeds bereikte studieresultaten gelding kunnen behouden.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 13, besluit generale synode, d.d. 17 november 2006, ingegaan 1 december 2006.