Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

III. De door de kerk gestichte instelling voor nadere voorbereiding en nascholing

Artikel 10.

Het Theologisch Seminarium Hydepark

Lid
7

De rector en docenten worden, als zij beroepbaar zijn als predikant van de kerk, door de generale synode tevens beroepen tot predikant met een bijzondere opdracht.