Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

II. De Protestantse Theologische Universiteit

Artikel 6.

De hoogleraren en docenten

Lid
8

De hoogleraren en docenten worden, als zij als predikant beroepbaar zijn, door de generale synode beroepen tot predikant met een bijzondere opdracht.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 13-6-8, besluit generale synode, d.d. 20 april 2012, ingegaan 1 januari 2013.
Eerdere wijziging kerkorde, ordinantie 13, besluit generale synode, d.d. 17 november 2006, ingegaan 1 december 2006:
De hoogleraren en docenten worden, als zij beroepbaar zijn als predikant van de kerk, door de generale synode beroepen tot predikant met een bijzondere opdracht.